דוחו"ת מפורטים
מאפשרים מעקב אחר המנויים שקיבלו את ההודעה ואלו שלא