אפשרות יצירת משתמשי משנה וניהולם ע"י מתן והגבלת הרשאות